Al dansend door de fabriek

//Al dansend door de fabriek

QRM University lanceert ERP-pakket op basis van QRM-methodologie

 

Terwijl velen roepen dat ERP dood is, lanceert QRM University een nieuwe, van scratch gebouwde ERP oplossing. Best gewaagd maar niet roekeloos, want achter de nieuwe toepassing schuilt een uitgekiende visie. QRM University gaat uit van een veranderende productieomgeving, waar doorlooptijd een cruciale factor wordt voor bedrijven. De onderliggende software is dan ook geschreven vanuit de QRM filosofie (Quick Response Manufacturing) en is niet zoals de traditionele pakketten gestoeld op de Apics-theorieën.

QRM University werd al vijf jaar geleden opgericht, maar de voorbije vier jaar werkte de organisatie in de luwte. Door een Europees team van freelance softwareontwikkelaars werd volop aan de nieuwe software geschreven. Nu de POLCA-module (Paired cell Overlapping Loops of Cards with Authorization) klaar is en het Manufacturing Execution System (MES) zo goed als op punt staat, komt QRM University voor het voetlicht. We ontmoetten zaakvoerder Antoon van Nuffel, die meteen van wal steekt: “Een softwarepakket bevat altijd twee aspecten: aan de ene kant heb je de gebruikte technologie, aan de andere kant de methodologie waarop het pakket gestoeld is. Met QRM University hebben we beide op een andere manier aangepakt dan wat vandaag in de ERP wereld gangbaar is.”

 

 

Enterprice Recource Planning

 

Bij QRM University krassen de softwareontwikkelaars niet meer manueel de software, maar gebruiken ze tweede niveau codegeneratoren. Voor die nieuwe manier van werken krijgen ze ondersteuning van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Antoon van Nuffel: “De grote, traditionele softwarepakketten die vandaag op de markt zijn, verkopen technologie die twintig tot dertig jaar oud is. De gebruiker merkt dat niet altijd, omdat de softwarehuizen erin slagen om aan de front-end wat fancy functionaliteit toe te voegen, maar onder de motorkap blijft het een verouderde basisarchitectuur. Voor die softwarehuizen is het door hun grote installed base ook bijna onbegonnen werk om met een schone lei te beginnen.”

Antoon van Nuffel verwijst in die context naar de wet van de remmende voorsprong: “Het is voor softwareleveranciers verleidelijk om te blijven teren op hun inkomsten uit licenties, maar los daarvan is een softwareproduct getekend door de ontstaansgeschiedenis en de verschillende ontwikkelingsfases dat het heeft doorgemaakt. Eerder dan constant een soort permanente restauratie te doen, wilden wij direct een oplossing met de nieuwste technologie bouwen, zonder last te hebben van de nalatenschap van de softwareontwikkelingen van de voorbije decennia.”

Wij hebben vandaag een ontwikkelomgeving waarin we kunnen bijhouden wie welke functionaliteit van onze oplossing gebruikt en met een hele community die kan ingrijpen om de nodige maatwerkextensies in de nieuwe releases te voorzien. Dat maakt dat we de eeuwige pijn van softwaregebruikers kunnen vermijden: bij elke nieuwe release moeten ze evalueren welke wijzigingen ze uitgevoerd hebben en nagaan of deze in de nieuwe versie worden meegenomen. Dat kost erg veel tijd en geld en meestal komt het op een moment dat het voor de organisaties zelf niet opportuun is. Voor een computer is het geen probleem om bij te houden dat er van een programma 10.000 versies zijn en de verschillen in kaart te brengen. Alleen hebben de huidige softwarehuizen vandaag geen overzicht over alle maatwerkaanpassingen omdat ze de problematiek niet op voorhand onderkend hebben. Bovendien hebben ze vandaag een goed draaiend commercieel platform uitgebouwd, waarbij er veel geld wordt verdiend aan het telkens updaten van de ERP-platformen van bedrijven

 

 

Tijdgebaseerd denken

De oprichters van QRM University gingen er vanuit dat een nieuwe architectuur al reden genoeg was om vraag te krijgen uit de markt, maar dat bleek niet zo. Bedrijven stellen grote namen als SAP, Oracle of Microsoft niet in vraag. Of zoals er vaak wordt gezegd: ‘No one ever got fired for buying IBM’. Wie zijn wij dan als klein opstartbedrijf om te beweren dat wij ons huiswerk beter gedaan hebben? Dat komt erg ongeloofwaardig over

QRM University bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar zijn onderscheidend vermogen. Dat vond de organisatie in de QRM-methodologie van de Amerikaanse professor Rajan Suri. Het QRM concept stelt dat een bedrijf zich in eerste instantie moet richten op het verkorten van de orderdoorlooptijd. Een kortere orderdoorlooptijd zou namelijk automatisch resulteren in een lagere kostprijs. QRM gaat kortom uit van een tijdgebaseerd denken in plaats van een kostengebaseerd denken, zoals dat het geval is bij de meer gangbare methodologieën, zoals lean manufacturing.

In de toekomst zullen die bedrijven succesvol zijn die een hele korte time-to-market hebben. Rajan Suri gaat er vanuit dat door het toepassen van de QRM-principes de doorlooptijd met 80% gereduceerd kan worden. Dat klinkt heel veel, maar als je een detailanalyse maakt van de doorlooptijd van een product dan blijkt dat het gros van de tijd niets met dat product gebeurt. Op de productievloer gaat een product in een aantal functionele stappen door het productieproces, waardoor het product telkens maar met kleine schokjes vooruitkomt. Dat functiegericht denken dat stamt uit de tijd van Henri Ford wil door medewerkers zich te laten focussen op één taak en alle orders voor die taak te groeperen, minimale kosten en maximale efficiëntie realiseren. Het QRM-concept stapt af van dat functiegericht denken en groepeert medewerkers in werkcellen die zich focussen op een bepaalde doelmarkt. Dat kan je niet alleen doen voor productie, maar ook voor administratie. Doordat de medewerkers erop gericht zijn om de doorlooptijd van de producten zo kort mogelijk te houden, gaan de kosten bovendien automatisch omlaag. De meeste klassieke theorieën zoomen in op het versnellen van de productiehandelingen, terwijl dat misschien maar 10% van de tijd uitmaakt. Door in plaats daarvan op de resterende 90% wachttijd te focussen, kan je veel grotere besparingen realiseren.

 

 

“In de toekomst zullen die bedrijven succesvol zijn die een hele korte time-to-market hebben.”

Het QRM-concept stapt ook af van de Economic Order Quantity (EOQ). In plaats van grote bestelhoeveelheden aan te kopen om zo een betere prijs te kunnen onderhandelen per product, kan het interessant zijn om regelmatig kleinere hoeveelheden aan te kopen en op die manier de doorlooptijd te verkorten.

Dat idee staat haaks op de traditionele theorieën. Minder voorraad aanhouden heeft nochtans een positief effect op het werk- kapitaal. Natuurlijk, je kunt hier opwerpen dat de prijs per stuk hoger zal zijn. Maar misschien is een klant wel eerder geneigd om een product van 11 euro te kopen dat hij binnen de 6 dagen krijgt, dan 60 dagen te moeten wachten op een product dat 1 euro goedkoper is. Het is daarnaast ook belangrijk, net zoals bij lean manufacturing, om de QRM-methode door te trekken doorheen de hele supply chain.

 

 

Huidige ERP-pakketten vertrekken allemaal vanuit een aanpak die gericht is op massaproductie

Een ander belangrijk verschil tussen de traditionele methodologieën en QRM, is dat deze laatste meer ordergedreven werkt, terwijl bij- voorbeeld lean manufacturing gericht is op een continue flow in de productie.

De huidige ERP-pakketten vertrekken allemaal vanuit een aanpak die gericht is op massaproductie. Als we dat aftoetsen aan de realiteit, dan merken we dat er in de Verenigde Staten en nog meer in West-Europa nog weinig massaproductie is. De product portfolio’s worden steeds diverser om aan de veranderende klantenbehoeftes te kunnen voldoen. Organisaties werken dus met instrumenten die niet gemaakt zijn voor hun vraag naar flexibiliteit. Met als gevolg dat de ERP oplossingen doorgaans een ondermaats resultaat opleveren en zorgen voor de nodige frustratie bij de gebruikers. Een batterij aan consultants verdient geld aan een herpositionering via Kanban, het verminderen van de variabiliteit via Six Sigma en het berekenen van de takttijden. Die ideeën zijn goed, zolang je vertrekpunt juist is: een constante vraag. Op het moment dat je als bedrijf geen grote series produceert, dan heb je een probleem dat niet kan worden opgelost met de ERP toepassingen die er vandaag zijn.

QRM University ontwikkelde eerst de POLCA-module, daarna finetunede ze de MES-module op het QRM-principe en een volledige ERP-systeem volgens de QRM-gedachte. Het was een bewuste strategie om vanop de productievloer te vertrekken. De boekhouding is het eerste dat ooit is geautomatiseerd, maar ik blijf me verbazen hoeveel gewicht er vandaag nog wordt aan gegeven. Uiteindelijk geeft een boekhouding vooral een reactief inzicht in het bedrijf. Toch starten de meeste organisaties een ERP-implementatie bij de boekhouding, om dan vervolgens uit te rollen naar in en verkoop. De productievloer zelf wordt pas helemaal op het einde aangepakt en veel ERP projecten geraken zelfs nooit zo ver. Door vanop de productievloer te starten, willen we dit euvel vermijden

Je wilt niet afhankelijk zijn van enkele mensen om een bepaalde zienswijze te blijven voortzetten. Bovendien is het handig om je cijfers continu af te zetten ten opzichte van de oorspronkelijke meetwaardes. Zo vermijd je ook zoals bij de klassieke verbetertrajecten vaak het geval is dat het reduceren van één component in je keten een spiraaleffect genereert waardoor de initiële kostenreductie wordt weggevaagd

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.