Wat is QRM?

Quick Response Manufacturing (QRM) is een strategie om processen te verbeteren. Niet alleen de productie, maar ook het kantoor kan geoptimaliseerd worden met QRM. Het belangrijkste doel is om, ondanks een grote variatie in orders, zeer snel kwaliteit te leveren met een hoge leverbetrouwbaarheid. Door te focussen op snelheid en leverbetrouwbaarheid, blijken in de praktijk bovendien ook de kosten omlaag te gaan.

QRM is dé verbeterstrategie voor klantorder gestuurde bedrijven in bijvoorbeeld de metaal, machinebouw en electrotechnische industrie, zoals Lean Manufacturing dat is voor bedrijven die grote series van min of meer standaard producten maken.

Produceert u dus in kleine seriegroottes met veel variatie tussen de verschillende (klant)orders? Dan helpt QRM u in 4 stappen naar kortere doorlooptijden en een hogere leverbetrouwbaarheid.

Werk in cellen

Uw kantoor en werkvloer worden in productiecellen ingedeeld. In zo’n cel worden logische combinaties van werkzaamheden samengevoegd. Het zijn dus geen puur functionele cellen.

Het dwars door elkaar produceren van uiteenlopende producten, wordt mogelijk door een order zijn ‘eigen route’ langs verschillende cellen te laten volgen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de capaciteit van de cellen die ‘stroomopwaarts’ beschikbaar is. Het mechanisme dat zo zorgt voor de kortst mogelijk doorlooptijd wordt POLCA genoemd, wat staat voor Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorization.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Binnen de cel krijgt het team de verantwoordelijkheid om afgeronde producten of delen van producten te maken. De mensen in het team maken zelf de keuzes om het proces optimaal te laten verlopen. Hierdoor ontstaat een groot gevoel van trots en eigenaarschap.

 

Verhoog flexibiliteit door training

Door uw medewerkers te crosstrainen kunnen werkzaamheden van elkaar overgenomen worden. Dit maakt uw medewerkers beter en breder inzetbaar. Uw organisatie wordt zo flexibeler.

 

Verkort de doorlooptijd

Door waar mogelijk wachttijden uit het proces te verwijderen, ontstaat een organisatie die razendsnel en altijd op tijd kan leveren. Denk hierbij aan de bechikbaarheid van machines en materiaal, onnodige processtappen, wachttijd, enzovoort.

 

Wat zou het u opleveren?

Hoeveel klanten zou u kunnen winnen als uw levertijd gehalveerd zou zijn? Dit is absoluut mogelijk met QRM.